Rapport toegankelijkheidstoets 2022

link naar toegankelijkheidsverklaring

Informatie over de opdracht

 • Onderzoeker: Sowmedia
 • Datum: 7 maart 2022
 • Opdrachtgever: GGD Zaanstad-Waterland
 • Norm waartegen is getoetst: 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 versie 2.1.2., WCAG 2.1 AA
 • Soort onderzoek: volledig onderzoek
 • Versie van het document: 2022 versie 1

Informatie over het onderzoek

 • Evaluatiemethode die is gebruikt: WCAG-EM
 • Scope: volledig onderzoek van https://ggdzwhuurtin.nl/
 • Samenvatting: Site voldoet op groot deel van de vereisten. Belangrijke punten om aandacht aan te besteden zijn de correcte structurele opbouw van HTML en responsiveness van de formulieren bij schermen anders dan desktop landscape instelling
 • Steekproef: De steekproef bevat de volgende 4 pagina’s:
 • Opdrachten - https://www.ggdzwhuurtin.nl/opdrachten
 • Registreren - https://www.ggdzwhuurtin.nl/registreren
 • Over Ons - https://www.ggdzwhuurtin.nl/overons
 • Gebruikte browsers/software: Google Chrome (versie 90.0.4430) en Microsoft Internet Explorer (versie 90.0.818)

Informatie over de getoetste website of app

 • Basisniveau toegankelijkheidsondersteuning: De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.
 • Technologieën van de website of app: HTML,CSS,WAI-ARIA, JavaScript

Resultaten van het onderzoek

Samenvatting

Gerapporteerd over 50 van de 50 WCAG 2.1 AA Succescriteria.

 • 29 Geslaagd
 • 8 Mislukt
 • 2 Kan het niet vertellen
 • 11 Niet aanwezig
 • 0 Niet gecontroleerd

Alle resultaten

SUCCESS CRITERIUM RESULTAAT OBSERVATIES

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven
1.1.1: Non-text Content

Geslaagd

1.2 Time-based Media
1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded)

Geslaagd

1.2.2: Captions (Prerecorded)

Niet aanwezig

1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded)

Mislukt

Observations:

Van de video is geen tekst transcriptie beschikbaar op de site

1.2.4: Captions (Live)

Niet aanwezig

1.2.5: Audio Description (Prerecorded)

Mislukt

Observations:

Captions are auto generated by YouTube instead of manual captioning.

1.3 Adaptable
1.3.1: Info and Relationships

Geslaagd

1.3.2: Meaningful Sequence

Geslaagd

1.3.3: Sensory Characteristics

Geslaagd

1.3.4: Orientation

Mislukt

Observations:

portrait weergave van pagina toont de formulieren niet responsive.

1.3.5: Identify Input Purpose

Mislukt

Observations:

Opties van Aanhef velden missen programmatisch labels die het gender aangegeven.

1.4 Distinguishable
1.4.1: Use of Color

Geslaagd

1.4.2: Audio Control

Niet aanwezig

1.4.3: Contrast (Minimum)

Geslaagd

1.4.4: Resize text

Geslaagd

1.4.5: Images of Text

Geslaagd

1.4.10: Reflow

Mislukt

Observations:

Forms are not responsive and cause scrolling.

1.4.11: Non-text Contrast

Geslaagd

1.4.12: Text Spacing

Geslaagd

1.4.13: Content on Hover or Focus

Niet aanwezig

2 Operable

2.1 Keyboard Accessible
2.1.1: Keyboard

Geslaagd

2.1.2: No Keyboard Trap

Geslaagd

2.1.4: Character Key Shortcuts

Niet aanwezig

2.2 Enough Time
2.2.1: Timing Adjustable

Niet aanwezig

2.2.2: Pause, Stop, Hide

Niet aanwezig

2.3 Seizures and Physical Reactions
2.3.1: Three Flashes or Below Threshold

Niet aanwezig

2.4 Navigable
2.4.1: Bypass Blocks

Niet aanwezig

2.4.2: Page Titled

Geslaagd

2.4.3: Focus Order

Geslaagd

2.4.4: Link Purpose (In Context)

Geslaagd

2.4.5: Multiple Ways

Mislukt

Observations:

De site geeft 1 menu bovenin, er zijn geen alternatieve nagivatie opties.

2.4.6: Headings and Labels

Geslaagd

2.4.7: Focus Visible

Mislukt

Observations:

Bij focus op een clickable element is er geen feedback dat de focus daar ligt.

2.5 Input Modalities
2.5.1: Pointer Gestures

Niet aanwezig

2.5.2: Pointer Cancellation

Geslaagd

2.5.3: Label in Name

Geslaagd

2.5.4: Motion Actuation

Niet aanwezig

3 Understandable

3.1 Readable
3.1.1: Language of Page

Geslaagd

3.1.2: Language of Parts

Geslaagd

3.2 Predictable
3.2.1: On Focus

Geslaagd

3.2.2: On Input

Geslaagd

3.2.3: Consistent Navigation

Geslaagd

3.2.4: Consistent Identification

Geslaagd

3.3 Input Assistance
3.3.1: Error Identification

Geslaagd

3.3.2: Labels or Instructions

Geslaagd

3.3.3: Error Suggestion

Geslaagd

3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data)

Geslaagd

Observations:

Data wordt gecontroleerd voor input fouten

4 Robust

4.1 Compatible
4.1.1: Parsing

Mislukt

Observations:

Diverse fouten die niet voldoen aan W3 HTML Checker.

4.1.2: Name, Role, Value

Kan het niet vertellen

4.1.3: Status Messages

Kan het niet vertellen

Observations:

Foutieve invulling van velden (bijvoorbeeld telefoonnummer) geeft geen focus op de foutmelding